پذیرش آنلاین مطب دکتر مهرداد منصوری

(متخصص ارتوپدی. جراح لگن و مفصل ران)

برای ثبت پذیرش و نوبت مطب، مبلغ بیست هزار تومان از طریق این سامانه بصورت آنلاین اخذ میشود که در زمان حضور در مطب از کل مبلغ ویزیت شما کسر خواهد شد.

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهار‌شنبه
پنج‌شنبه
جمعه
درخواست ملاقات در تاریخ 28 آبان 1401 انتخاب روز دیگر
مثل: ‌امید عسگری
ظرفیت تکمیل میباشد. یک روز دیگر را انتخاب کنید. انتخاب روز دیگر
مثل :‌09123456789