پذیرش آنلاین مطب دکتر مهرداد منصوری

(متخصص ارتوپدی. جراح لگن و مفصل ران)

برای ثبت پذیرش و نوبت مطب، مبلغ بیست هزار تومان از طریق این سامانه بصورت آنلاین اخذ میشود که در زمان حضور در مطب از کل مبلغ ویزیت شما کسر خواهد شد.

فروردین 1400
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهار‌شنبه
پنج‌شنبه
جمعه
درخواست ملاقات در تاریخ 14 فروردین 1400 انتخاب روز دیگر
مثل: ‌امید عسگری
ظرفیت تکمیل میباشد. یک روز دیگر را انتخاب کنید. انتخاب روز دیگر
مثل :‌09123456789