کاربر محترم به علت دایر بودن مطب سیستم نوبت دهی آنلاین موقتا غیر فعال است.

در همین لحظه منشی در مطب حضور دارد.

لطفا برای اخذ نوبت مطب با شماره تلفن 02122140231 تماس بگیرید.

ساعات کار مطب شنبه و دوشنبه از 3 تا 6 عصر است. در ساعاتی غیر از زمان های گفته شده سیستم نوبت دهی آنلاین فعال میشود.