کاربر محترم سیستم نوبت دهی آنلاین موقتا غیر فعال است.

لطفا برای اخذ نوبت مطب با شماره تلفن 02122140231 تماس بگیرید.